Πιστοποιήσεις

Αποστολή

Σε μια διεθνοποιημένη αγορά στο χώρο της μόδας, το Istituto di Moda Burgo προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν τις τεχνικές, καλλιτεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες τους, αναπτύσσοντας έτσι τον επαγγελματισμό,  είτε πρόκειται να εργαστούν σε ατομικές επιχειρήσεις, είτε εν γένει στον ιδιωτικό τομέα. Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται είναι στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ενεργητικής μάθησης και διασφαλίζει την επίτευξη μιας καλής γνώσης της βιομηχανίας της μόδας.

Οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και είναι άρτια ειδικευμένοι στην χρήση της μεθοδολογίας του ΙΜΒ και των εξελίξεων που απαιτούνται.


Περιφέρεια της Λομβαρδίας - Διαπίστευση

Το Istituto di Moda Burgo με την απόφαση  811 της 12.19.2013 έχει εγγραφεί στο μητρώο των διαπιστευμένων φορέων για την κατάρτιση από την περιφέρεια της Λομβαρδίας, σύμφωνα με το διάταγμα του Ν. Περιφερειακού Συμβουλίου 2412 της 26.10.2011 και των εκτελεστικών διαταγμάτων.


Πιστοποίηση Ποιότητας

Το Istituto di Moda Burgo, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της εκπαίδευσης μόδας, έχει αναπτύξει μια μέθοδο κατάρτισης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματικότητα της μάθησης, που έχει κύριο στόχο την ένταξη των μαθητών της στην αγορά εργασίας. Το ISTITUTO di MODA BURGO SRL έλαβε την πιστοποίηση ISO για πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας (UNI EN ISO 9001: 2000) με τίτλο: «Σχεδιασμός και παροχή μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα της μόδας» για τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό και την αριστεία στα αποτελέσματα από:

  

Το Istituto di Moda Burgo υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας, ειδικά ως ένα νομοσχέδιο των δικαιωμάτων και των ηθικών καθηκόντων, με στόχο την κοινωνική ευθύνη, η οποία πρέπει να διέπει χωρίς εξαίρεση, όλα τα μέλη της ίδιας οργάνωσης (διευθυντές, υπαλλήλους, συμβούλους, συνεργάτες, και προμηθευτές) τόσο στις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές σχέσεις όσο και για την επίτευξη της αποστολής της Εταιρείας.

 


Εποπτική Αρχή

Για την Ελλάδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για την Ελλάδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επιμελητήριο μόδας (Nazionale della Moda Italiana)

Επιμελητήριο μόδας (Nazionale della Moda Italiana)

Το Istituto di Moda Burgo έχει την αιγίδα του Εθνικού Επιμελητηρίου της ιταλικής μόδας.


Σύστημα κατάρτισης - πλατφόρμα μόδας (Piattaforma Sistema formativo Moda)

Το Istituto di Moda Burgo είναι ιδρυτικό μέλος της πλατφόρμας που συγκεντρώνει το απόσταγμα της ιταλικής ποιότητας στον τομέα της κατάρτισης για τη μόδα.